Blogger Layouts

Thursday, 15 December 2011

Soalan Latihan 1  1. jelaskan adab-adab terhadap ibu bapa?
  2. jelaskan hikmah beradab dengan ibu bapa?
  3. sebutkan 2 cara beradab dengan ibu bapa ketika meninggal dunia?
  4. apakah akibat tidak beradab dengan ibu bapa?


No comments:

Post a Comment